Together we Restore the Heritage of Transilvania

Antreprenoriat social în inima Transilvaniei.

Localizarea acestui proiect de antreprenoriat  social este în zona rurală a județului Sibiu, în Comuna Moșna, Satul Alma Vii, o  veche așezare săsească, atestată documentar în anul 1289, ce se află la următoarele distanțe de centrele urbane: 18  km de Mediaș; 28  km de Dumbrăveni; 45  km de Sighișoara și 63 km de Sibiu.

Prin acest proiect s-a realizat înființarea unei unități de economie socială de inserție SC Heritage reSTORE SRL, ce accesează piața serviciilor și a lucrărilor de reconstruire și restaurare a elementelor arhitecturale ce aparțin spațiului sudic Transilvănean.

Heritage reSTORE SRL desfășoară activități de prestări servicii din secțiunea lucrărilor de construcţii generale şi speciale pentru clădiri. Activitatea include realizarea de lucrări de reparaţii, renovare, completări şi modificări (punerea în operă a unor proiecte de reconversie de spații și noi funcțiuni), ridicarea de clădiri de la cota zero şi de asemenea realizarea construcţiilor cu caracter temporar.  Atenția noastră este orientată către reconstruirea clădirilor degradate ce constituie ansamblul gospodăriei rurale transilvănene, ansamblul de clădiri ce aparțin de bisericile fortificate, gospodării agricole (ferme) și reconversia unor gospodării rurale în spații cu funcțiuni turistice sau în spații cu carater comunitar (social sau cultural).

Misiunea socială a întreprinderii sociale Heritage Restore este reducerea nivelului de sărăcie al membrilor comunității rurale din nordul județului Sibiu, comuna Moșna și localitățiile din împrejurimi. Acest obiectiv se realizează prin inserția pe piața muncii și angajarea pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a persoanelor ce provin din comunitatea vulnerabilă social. Programul social al întreprinderii vizează selecția persoanelor ce aparțin unor grupuri vulnerabile care dețin abilități practice specifice domeniului construcțiilor și renovărilor tradiționale. Scopul selecției fiind recrutarea în cadrul Heritage reSTORE SRL a meșterilor locali din categoria de vârstă 45+ ce nu sunt înrolați în registrul general de evidență a salariaților. De asemnea vizați de proiect vor fi și unii tineri absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă sau în somaj, șomerii de lungă durată, precum și somerii care sunt părinți unici sau susținători ai familiilor monoparentale

Lucrări de construcții tradiționale și refacere a patrimoniului construit.

Prețuim țigla ceramică veche, piatra cioplită și cărămiziile artizanale, mortarul de argilă, pasta de var stins și culorile obținute dintr-o bază de oxizi și clei. Iubim grinzile din lemn de stejar vechi și îmbinăriile realizate folosind cuie artizanale de lemn, piroane din fier forjat și cepuri realizate cu unelte de mână.

Turism rural sustenabil în Transilvania, România.

Suntem poziționați într-o zonă cu potențial natural ridicat, certificat și recunoscut de autoritățile județului Sibiu dar și de autoritatea mondială de patrimoniu reprezentată de organizația UNESCO. Asta trebuie să punem noi în valoare prin activitatea desfășurată aici. Resursele locale sunt cele mai importante și ne vom asigura că acestea vor fi eficient utilizate.

Punct gastronomic local, Cooperativa Almavii@38.

Tradiția înseamnă și gastronomie locală, iar Cooperativa de la nr. 38 va utiliza inteligent resursele locale, rețetele și ingredientele autohtone. Vinul de casă din Richiș, cașul de la Nou Săsesc, legumele din grădina satului, mezeluri de la Rolf din Mălăncrav și mierea naturală muncită cu trudă de albinele de pe văile din jurul Almei.


Suntem mereu bucuroși de oaspeți la Cooperativă!

Alma Vii, nr. 38

+40 770 406 074


Pentru o vizită, vă rugăm să ne apelați la +40770406074 (Digi Mobil) sau să completați formularul de mai jos:

Heritage Restore este Întreprindere Socială și funcționează în baza legii nr. 219/2015, atestată la 14.01.2021 de către AJOFM Sibiu prin atestatul cu seria SB/A nr. 0016 și a Mărcii Sociale / Certificatului ISI cu seria SB/M nr. 0002 / 12.04.2021.

Site dezvoltat de Heritage Restore în anul 2021, folosind WordPress.